Hubertova jízda

Letošní jezdeckou sezonu jsme zakončili opět Hubertovou jízdou, kterou jsme uspořádali 30. září. Zúčastnili se jí jezdci ze Slané, od Škodů, od Kudrnáčů, od Hošků a samozřejmě od nás. Na kolbišti se všichni seřadili, připili si na Huberta, zdar a zdraví a dostali nezbytné pokyny na cestu. Utvořili jsme jen velký houf čítající 21 jezdců a koní, protože jízda byla připravena bez skoků. Mastra opět dělal Hynek na Queen.

Počasí bylo zpočátku chladnější, ale později se vyčasilo. V teplém sluníčku se všichni občerstvili a odpočali si na přesedlišti, které pro nás připravila Gabča a její blízcí. I koníci zde měli své provizorní výběhy, a že bylo příjemně, tak se přestávka poněkud protáhla.

Druhá část jízdy byla zakončena v Lestkově závěrečným dostihem a honem na lišku. Kdo chtěl, mohl si skočit překážku, ale využili toho jen dva účastníci. Králem honu se stal náš Jirka na Betynce, a to zaslouženě, protože právě on skok absolvoval.

Závěrem patří dík všem organizátorům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě jízdy.

Večerní posezení se uspořádalo u příležitosti mých 60. narozenin. Přišli skoro všichni, kdo se mnou měli co dočinění za posledních 40 let. K příjemné atmosféře přispěly vzpomínky na veselé historky z dob oddílu ve Veselé, ale i

ty z nedávné doby. Pojedli jsme, popili a poseděli hodně přes půlnoc. Závěrem lze říci, že obě akce se vydařily a ještě jednou všem moc děkuji za velmi pěkné dárky a příjemný večer. Lída