Hubertova jízda

3. října jsme uspořádali Hubertovu jízdu. Tentokrát byla pojata jako krajinová jízda bez skoků, takže jsme utvořili pouze jeden houf čítající 16 dvojic. Za náš klub jeli tito jezdci se svými koňmi: Hynek – Queen, Eliška - Mína, Eliška – Darolano, Jirka – Betynka, Gábina – Bonie a Monika s Květuškou na střídačku na Felině. Od Škodů přijelo 6 jezdkyň a od Hošků a ze Slané se dostavilo po 2 účastnících.  Po úvodních náležitostech se houf pod vedením Hynka - lišky a mastra v jedné osobě – vydal na cestu do Stružince, kde bylo přesedliště. Zde nás čekal dokonale připravený servis pro odpočinek a občerstvení jezdců i koní. Koníci si odpočinuli v připravených ohrádkách s vysokou trávou a jezdci se občerstvili nejen chutnými řízky, ale i vynikajícími domácími koláči a dalšími laskominami. Nechyběl ani výběr ze studených a teplých nápojů.

Po příjemné přestávce se všichni vrátili zpět do Lestkova, kde byl odstartován závěrečný hon na lišku. Ze všech nejrychlejší byla, a králem honu se stala, Kateřina Holubová na koni Michel od Škodů. Po dostihu všem Květuška rozdala vlastnoručně vyrobené malé koníky jako upomínku na dnešní den.

Závěrem lze shrnout, že se Hubertova jízda podařila. Konala se za krásného slunečného podzimního počasí a skončila bez úrazů a pádů. Na uskutečnění celé této akce se podíleli všichni členové našeho klubu, a proto nám všem patří velký DÍK.