Tradiční loučení s létem 2021

28.8.2021 se v Lestkově koná již tradiční LOUČENÍ S LÉTEM.

Těšíme se na hojnou účast!